Sports Chanbara    Sacensības    Foto    Forums    Jaunumi
   Tas jāzin    Federācija    Esi aktīvs    Video  
 
Latvijas klubu turnīrs       
          Latvijas mēroga sacensības Sporta Čanbarā

" SPOCHAN CUP 2020"

15.februāris  2020.gads

Akciju  Sabiedríba „VEF”, Brīvības gatve 214 S ),Rīga


(Kausi, Balvas, Medaļas, Diplomi un aizraujošas cīņas)

1 vieta–zelta medaļa, 2 vieta–sudraba medaļa, 3 vieta–bronzas medaļas          

 diplomi


VISĀS GRUPĀS – KATRS VARĒS CĪNĪTIES PAR „SPOČAN KAUSSU 2020”!

 

+Papildus kategorija – Tate Kodachi un Tate Choken

(Piedalās tie kas palikuši bez augstām godalgotām vietām)

 

             Par savu nepiedalīšanos obligāti informēt - sūtot izziņu
    līdz 13 februārim(ieskaitot) uz tālruņa numuru - 29462528!


               9:40 – „F” grupas reģistrēšanās - 4 un 5  gadu veci

                 ( Kodachi, Choken morote, Nito Kodachi, +Tate kodachi ),+KAUSS

 

       11:00 – „E” grupas reģistrēšanās – 6 un 7 gadu veci

                   ( Kodachi, Choken morote, Nito Kodachi, +Tate kodachi ),+KAUSS

 

       12:30 – „D” grupas reģistrēšanās – 8 un 9  gadu veci

                 ( Kodachi, Choken morote, Nito Kodachi, +Tate kodachi ),+KAUSS


       14:00 – „C” grupas reģistrēšanās – 10  gadu veci

                 ( Kodachi, Choken morote, Nito Kodachi, +Tate kodachi ),+KAUSS


       15:20 – „B” grupas reģistrēšanās – 11 un 12 gadu veci

                 ( Kodachi, Choken morote, Nito Kodachi, +Tate Choken ),+KAUSS


       17:00 – „A2” grupas reģistrēšanās – no 13 gadu vec. ( AMATIERI )

                 ( Kodachi, Choken morote, Nito Kodachi, +Tate Choken ),+KAUSS

                      „A1” grupas reģistrēšanās – no 13 gadu vec. ( PRO )

                 ( Kodachi, Choken morote, Nito Kodachi, +Tate Choken ),+KAUSS

 
 

   
           
 

 
 

 

 

 

                       

 
                                                               

 


       

                                                                         25.maijs  2019.gads

Akciju  Sabiedríba „VEF”, Brīvības gatve 214s ),Rīga


Pie sacensībām tiek pielaisti tie sportisti ,kas gada laikā sakrājot lielāko punktu skaitu savā vecuma grupā un drīkst cīnīties tikai dotajā kategorijā.

( grupas finālisti izvirzīti – kā divi labākie no katra kluba )


Ja kāds no pretendentiem netiek, obligāti informēt iepriekš ! ! !

( var aizvietot  tie sportisti ,kas sakrājuši nākamo lielāko punktu skaitu )

 

(Balvas, kausi, medaļas, diplomi un aizraujošas cīņas)

1 vieta– zelta medaļa, 2 vieta– sudraba medaļa, 3 vieta– bronzas medaļa          

 

Katrā grupā   H, G, F, E, D, C, B, A,  – nosaka grupas uzvarētāju,

kurš iegūst sacensību- Rigas Čempionāta „ RĪGAS KAUSU 2019 ”

( Piedalās tikai grupas katras kategorijas uzvarētājs - 1 vieta )

 


      10:30 – „H”(4 un 5 gadi) un „G”(6 un 7 gadi) grupas reģistrēšanās

          (Kodachi, Tate Kodachi, Choken m., Choken f., Nito Kodachi,)

11:20 –  Sacensība par RĪGAS KAUSU (Choken free)-„H” un „G” gr.

11:40 – „H” un „G” grupas apbalvošana un sacensību noslēgšana12:00 – „F”(8 gadi) un „E”(9 gadi) grupas reģistrēšanās

           (Kodachi, Tate Kodachi, Choken m., Choken f., Nito Kodachi, NUNCHAKU)

12:50 –  Sacensība par RĪGAS KAUSU (Choken free)-„E” un „F” gr.

13:10 – „E” un „F” grupas apbalvošana un sacensību noslēgšana

                                 


13:30 – „D”(10 gadi) un „C”(11 gadi) grupas reģistrēšanās

           (Kodachi, Tate Kodachi, Choken m., Choken f., Nito Kodachi, NUNCHAKU)

14:20 –  Sacensība par RĪGAS KAUSU (Choken free)-„D” un „C” gr.

14:40 – „D” un „C” grupas apbalvošana un sacensību noslēgšana

                                 


15:00 –„B”(12 gadi) un „A”(13-15 g.) grupas reģistrēšanās

           (Kodachi, Tate Kodachi, Choken m., Choken f., Nito Kodachi, NUNCHAKU)

15:50 –  Sacensība par RĪGAS KAUSU (Choken free)- „B” un „A” gr.

16:10 – „B” un „A” grupas apbalvošana un sacensību noslēgšana

 

9-ais Latvijas Spočana Čempionāts

13.aprīlis 2019.gads

Akciju  Sabiedríba „VEF”, Brīvības gatve 214 S ),Rīga


1 vieta– zelta medaļa, 2 vieta– sudraba medaļa, 3 vieta– bronzas medaļas          


Grupā „F”, „E”, „D”, „C”, „B”, „A”–nosaka grupas uzvarētāju,
kurš iegūst sacensību „
LATVIJAS ČEMPIONA KAUSU”
2019

 

+Papildus kategorija

(Piedalās tie kas palikuši bez augstām, godalgotām vietām)


Jebkurš no sportistiem pēc savas vēlmes var startēt grupu augstāk !


 Par savu nepiedalīšanos vēlams informēt - sūtot izziņu līdz

11 aprīlim(ieskaitot) uz tālruņa numuru - 29462528 !


          10:00 – „F2” grupas reģistrēšanās un cīņas  - 4 un 5 gadu veci

               ( Kodachi, Tate kodachi, +Choken morote )

                  „F1” grupas reģistrēšanās un cīņas  - 6 gadus veci

               ( Kodachi, Tate kodachi, +Choken morote )

               +"F2" un "F1" grupas KAUSS - Piedalās tikai kategoriju uzvarētāji

 

   11:30 – „E” grupas reģistrēšanās un cīņas – 7 un 8 gadu veci

                          ( Kodachi, Tate kodachi, Choken morote ) +Choken free

               +"E" grupas KAUSS - Piedalās tikai kategoriju uzvarētāji


   13:00 – „D” grupas reģistrēšanās un cīņas – 9 gadu veci

                          ( Kodachi, Tate kodachi, Choken morote ) +Choken free

               +"D" grupas KAUSS - Piedalās tikai kategoriju uzvarētāji

                 „C” grupas reģistrēšanās un cīņas – 10 gadu veci

                          ( Kodachi, Tate kodachi, Choken morote ) +Choken free

               +"C" grupas KAUSS - Piedalās tikai kategoriju uzvarētāji


   15:00 – „B” grupas reģistrēšanās un cīņas – 11 un 12 gadu veci

               ( Kodachi, Tate kodachi, Choken free, +Choken morote )+Tate Choken

               +"B" grupas KAUSS - Piedalās tikai kategoriju uzvarētāji


   16:30 – „A” grupas reģistrēšanās un cīņas – 13, 14 un 15 gadu veci

               ( Kodachi, Tate kodachi, Choken free, +Choken morote )+Tate Choken

               +"A" grupas KAUSS - Piedalās tikai kategoriju uzvarētāji

Grupā „F2”, „F1”, „E”, „D”, „C”, „B2”, „B1”– nosaka grupas uzvarētāju,

kurš iegūst sacensību „SPOČAN KAUSU 2019” (piedalīties var visi)

 

+Papildus kategorija – Tate Kodachi un Tate Choken

(Piedalās tie kas palikuši bez augstām godalgotām vietām)

 

             ar savu nepiedalīšanos obligāti informēt - sūtot izziņu
    līdz 21 februārim(ieskaitot) uz tālruņa numuru - 29462528!


               9:30 – „F2” grupas reģistrēšanās - 4 un 5  gadu veci

                 ( Kodachi, Choken morote, Nito Kodachi, +Tate kodachi ),+KAUSS

 

       10:30 – „F1” grupas reģistrēšanās – 6 un 7 gadu veci

                   ( Kodachi, Choken morote, Nito Kodachi, +Tate kodachi ),+KAUSS

 

       12:00 – „E” grupas reģistrēšanās – 8 un 9  gadu veci

                 ( Kodachi, Choken morote, Nito Kodachi, +Tate kodachi ),+KAUSS


       13:30 – „D” grupas reģistrēšanās – 10  gadu veci

                 ( Kodachi, Choken morote, Nito Kodachi, +Tate Choken ),+KAUSS


       14:50 – „C” grupas reģistrēšanās – 11 un 12 gadu veci

                 ( Kodachi, Choken morote, Nito Kodachi, +Tate Choken ),+KAUSS


       16:30 – „B2” grupas reģistrēšanās – 13 gadu veci

                 ( Kodachi, Choken morote, Nito Kodachi, +Tate Choken ),+KAUSS

                      „B1” grupas reģistrēšanās – no 14 gadu vecma

                 ( Kodachi, Choken morote, Nito Kodachi, +Tate Choken ),+KAUSS

 

  Piedaloties sacensībās- audzēknis var tikt atestēts uz nākamo pakāpi


" SPOCHAN WINTER 2018 "

8.decembris 2018.gads

Akciju  Sabiedríba „VEF”, Brīvības gatve 214 S ),Rīga


Par savu dalību vai nepiedalīšanos vēlams informēt - sūtot izziņu
    līdz 7 decembrim(ieskaitot) uz tālruņa numuru - 29462528 !


(Kausi, Balvas, Medaļas, Diplomi un aizraujošas cīņas)

1 vieta–zelta medaļa, 2 vieta–sudraba medaļa, 3 vieta–bronzas medaļas          

 diplomi


Visās grupās- katras kategorijas finālisti cīnās un nosaka grupas uzvarētāju, kurš iegūst sacensību

< SPOCHAN WINTER 2018 > Kausu !!!


Sacensíbās ir ieviestas izvēles kategorijas.

+Papildus kategorija - Nito kodachi, Tate choken vai Nito ryu

(Piedalās tie kas palikuši bez augstām godalgotām vietām)

        9:50 – „F” grupas reģistrēšanās un cīņas  -  4 un 5  gadu veci

            ( Kodachi, Choken morote, +Tate kodachi vai Nito kodachi )+KAUSS

         

11:00 – „E” grupas reģistrēšanās un cīņas  – 6 un 7  gadu veci

                ( Kodachi, Choken morote, Tate kodachi vai Nito kodachi + Tate choken )+KAUSS

 

12:30 – „D2” grupas reģistrēšanās un cīņas  –  8  gadu veci

( Kodachi, Choken morote, Tate kodachi vai Nito kodachi + Tate choken vai Nito ryu )+KAUSS

              „D1” grupas reģistrēšanās un cīņas  –  9  gadu veci

( Kodachi, Choken morote, Tate kodachi vai Nito kodachi + Tate choken vai Nito ryu )+KAUSS

 

14:30 – „C” grupas reģistrēšanās un cīņas  – 10 un 11 gadu veci

( Kodachi, Choken morote, Tate kodachi vai Nito kodachi + Tate choken vai Nito ryu )+KAUSS

 

16:00 – „B” grupas reģistrēšanās un cīņas  – 12 un 13 gadu veci

( Kodachi, Choken morote, Tate kodachi vai Nito kodachi + Tate choken vai Nito ryu )+KAUSS

                    „A” grupas reģistrēšanās un cīņas  – 14 un 15 gadu veci

( Kodachi, Choken morote, Tate kodachi vai Nito kodachi + Tate choken vai Nito ryu )+KAUSS


Piedaloties sacensībās- audzēknis var tikt atestēts uz nākamo pakāpi
okt. 2018

(Balvas, medaļas, diplomi un aizraujošas cīņas)

1 vieta–zelta medaļa, 2 vieta–sudraba medaļa, 3 vieta–bronzas medaļas          

 diplomi


+Papildus kategorija – Tate Kodachi vai Choken Morote

(Piedalās tie kas palikuši bez augstām godalgotām vietām)


        9:40 – „F”   grupas reģistrēšanās un cīņas  -  4 un 5  gadu veci

            ( Kodachi, Choken morote,) +Tate kodachi


11:00 – „E2” grupas reģistrēšanās un cīņas  –  6 un 7  gadu veci

                 ( Kodachi, Choken free, NUNCHAKU ) +kopēji ( Tate kodachi )

              „E1” grupas reģistrēšanās un cīņas  –  8  gadu veci

                 ( Kodachi, Choken free, NUNCHAKU ) +kopēji ( Tate kodachi )

            

13:00 – „D” grupas reģistrēšanās un cīņas  –  9 gadu veci

            ( Kodachi, Choken free, NUNCHAKU ) +Tate kodachi

 

14:30 – „C” grupas reģistrēšanās un cīņas  – 10 gadu veci       

            ( Kodachi, Choken free, NUNCHAKU ) +Tate kodachi

 

16:00 – „B2” grupas reģistrēšanās un cīņas  – 11 un 12 gadu veci

            ( Kodachi, Choken free, NUNCHAKU ) +Tate kodachi

              „B1” grupas reģistrēšanās un cīņas  – 13, 14 un 15 gadu veci

            ( Kodachi, Choken free, NUNCHAKU ) +Tate kodachi

 
Akciju  Sabiedríba „VEF”, Brīvības gatve 214s ),Rīga


Pie sacensībām tiek pielaisti tie sportisti ,kas gada laikā sakrājot lielāko punktu skaitu savā vecuma grupā un drīkst cīnīties tikai dotajā kategorijā.

( grupas finālisti izvirzīti – kā divi labākie no katra kluba )


Ja kāds no pretendentiem netiek, obligāti informēt iepriekš ! ! !

( var aizvietot  tie sportisti ,kas sakrājuši nākamo lielāko punktu skaitu )

 

(Balvas, kausi, medaļas, diplomi un aizraujošas cīņas)

1 vieta– zelta medaļa, 2 vieta– sudraba medaļa, 3 vieta– bronzas medaļa          

 kopējai 4 vietai - diplomi

 

Katrā grupā   H, G, F, E, D, C, B, A,  – nosaka grupas uzvarētāju,

kurš iegūst sacensību- Rigas Čempionāta „ RĪGAS KAUSU 2018 ”

( Piedalās tikai grupas katras kategorijas uzvarētājs - 1 vieta )      10:30 – „H”(4 un 5 gadi) un „G”(6 gadi) grupas reģistrēšanās

          (Kodachi, Tate Kodachi, Choken m., Choken f., Nito Kodachi,)

11:20 –  Sacensība par RĪGAS KAUSU (Choken free)-„H” un „G” gr.

11:40 – „H” un „G” grupas apbalvošana un sacensību noslēgšana12:00 – „F”(7 gadi) un „E”(8 gadi) grupas reģistrēšanās

           (Kodachi, Tate Kodachi, Choken m., Choken f., Nito Kodachi, NUNCHAKU)

12:50 –  Sacensība par RĪGAS KAUSU (Choken free)-„E” un „F” gr.

13:10 – „E” un „F” grupas apbalvošana un sacensību noslēgšana

                                 


13:30 – „D”(9 gadi) un „C”(10 gadi) grupas reģistrēšanās

           (Kodachi, Tate Kodachi, Choken m., Choken f., Nito Kodachi, NUNCHAKU)

14:20 –  Sacensība par RĪGAS KAUSU (Choken free)-„D” un „C” gr.

14:40 – „D” un „C” grupas apbalvošana un sacensību noslēgšana

                                 


15:00 –„B”(11-12 gadi) un „A”(13-15 g.) grupas reģistrēšanās

           (Kodachi, Tate Kodachi, Choken m., Choken f., Nito Kodachi, NUNCHAKU)

15:50 –  Sacensība par RĪGAS KAUSU (Choken free)- „B” un „A” gr.

16:10 – „B” un „A” grupas apbalvošana un sacensību noslēgšana

 


(Balvas, kausi, medaļas, diplomi un aizraujošas cīņas)


1 vieta– zelta medaļa, 2 vieta– sudraba medaļa, 3 vieta– bronzas medaļas          

 kopējai 4 vietai - diplomi


Grupā „F”, „E”, „D”, „C”, „B”, „A”–nosaka grupas uzvarētāju,
kurš iegūst sacensību „
LATVIJAS ČEMPIONA KAUSU”
2017

 

+Papildus kategorija

(Piedalās tie kas palikuši bez augstām, godalgotām vietām)


Jebkurš no sportistiem pēc savas vēlmes var startēt grupu augstāk !


 Par savu nepiedalīšanos vēlams informēt - sūtot izziņu līdz

7 aprīlim(ieskaitot) uz tālruņa numuru - 29462528 !


           9:30 – „F2” grupas reģistrēšanās un cīņas  - 4 un 5 gadu veci

               ( Kodachi, Tate kodachi, Choken morote ) +Choken free

               +"F2" grupas KAUSS - Piedalās tikai kategoriju uzvarētāji

 

   10:20 – „F1” grupas reģistrēšanās un cīņas – 6 un 7 gadu veci

                          ( Kodachi, Tate kodachi, Choken morote ) +Choken free

               +"F1" grupas KAUSS - Piedalās tikai kategoriju uzvarētāji


   12:00 – „E2” grupas reģistrēšanās un cīņas – 8 gadu veci

                          ( Kodachi, Tate kodachi, Choken morote ) +Choken free(kopēji)

               +"E2" grupas KAUSS - Piedalās tikai kategoriju uzvarētāji

                 „E1” grupas reģistrēšanās un cīņas – 9 gadu veci

                          ( Kodachi, Tate kodachi, Choken morote ) +Choken free(kopēji)

               +"E1" grupas KAUSS - Piedalās tikai kategoriju uzvarētāji


   13:40 – „D” grupas reģistrēšanās un cīņas – 10 gadu veci

               ( Kodachi, Tate kodachi, Choken free ) +Choken morote 

               +"D" grupas KAUSS - Piedalās tikai kategoriju uzvarētāji


   15:00 – „C” grupas reģistrēšanās un cīņas – 11 un 12 gadu veci

               ( Kodachi, Tate kodachi, Choken free, +Choken morote )+Tate Choken

               +"C" grupas KAUSS - Piedalās tikai kategoriju uzvarētāji


   16:40 – „B” grupas reģistrēšanās un cīņas – 13, 14 un 15 gadu veci

               ( Kodachi, Tate kodachi, Choken free, +Choken morote )+Tate Choken

               +"B" grupas KAUSS - Piedalās tikai kategoriju uzvarētāji


   18:00 – „A” grupas reģistrēšanās un cīņas – no 16 gadiem un vecāki

               ( Kodachi, Tate kodachi, Choken free ) +Nito Ryu vai Tate Choken

               +"A" grupas KAUSS - Piedalās tikai kategoriju uzvarētājiGrupā „F2”, „F1”, „E2”, „E1”, „D”, „C”, „B” , „A”– nosaka grupas uzvarētāju,

kurš iegūst sacensību „SPOČAN KAUSU 2018” (piedalīties var visi)

 

+Papildus kategorija – Tate Kodachi un Tate Choken

(Piedalās tie kas palikuši bez augstām godalgotām vietām)

 

             Par savu nepiedalīšanos obligāti informēt - sūtot izziņu
    līdz 8 februārim(ieskaitot) uz tālruņa numuru - 29462528!


               9:30 – „F2” grupas reģistrēšanās - 4 un 5  gadu veci

                 ( Kodachi, Choken morote, +Nito Kodachi, Tate kodachi ),+KAUSS

 

       10:30 – „F1” grupas reģistrēšanās – 6 un 7 gadu veci

                   ( Kodachi, Choken morote, Nito Kodachi, +Tate kodachi ),+KAUSS

 

       12:00 – „E2” grupas reģistrēšanās – 8  gadu veci

                 ( Kodachi, Choken morote, +Nito Kodachi, Tate kodachi ),+KAUSS


       13:00 – „E1” grupas reģistrēšanās – 9  gadu veci

                 ( Kodachi, Choken morote, Nito Kodachi, +Tate kodachi ),+KAUSS


       14:30 – „D” grupas reģistrēšanās – 10  gadu veci

                 ( Kodachi, Choken morote, Nito Kodachi, +Tate Choken ),+KAUSS


       16:00 – „C” grupas reģistrēšanās – 11 un 12 gadu veci

                 ( Kodachi, Choken morote, Nito Kodachi, +Tate Choken ),+KAUSS


       17:30 – „B” grupas reģistrēšanās – 13, 14 un 15 gadu veci

                 ( Kodachi, Choken morote, Nito Kodachi, +Tate Choken ),+KAUSS

                      „A” grupas reģistrēšanās – no 15 gadu vecma (pro)

                 ( Kodachi, Choken morote, Nito Kodachi, +Tate Choken ),+KAUSS

 

  Piedaloties sacensībās- audzēknis var tikt atestēts uz nākamo pakāpi
9 decembris. 2017 gads


Akciju  Sabiedríba „VEF”, Brīvības gatve 214 S ),Rīga


(Balvas, kausi, medaļas, diplomi un aizraujošas cīņas)

1 vieta–zelta medaļa, 2 vieta–sudraba medaļa, 3 vieta–bronzas medaļas          

 kopējai 4 vietai - diplomi


Visās grupās- katras kategorijas finālisti cīnās un nosaka grupas uzvarētāju, kurš iegūst sacensību

< SPOCHAN WINTER 2016 > Kausu !!!


Sacensíbās ir ieviestas jaunas izvēles kategorijas !

+Papildus kategorija - Nito kodachi, Tate choken vai Nito ryu

(Piedalās tie kas palikuši bez augstām godalgotām vietām)

Par savu dalību vai nepiedalīšanos obligāti informēt - sūtot izziņu
 līdz 30 novembrim(ieskaitot) uz tālruņa numuru - 29462528 !

 


        9:40 – „F1” grupas reģistrēšanās un cīņas  -  4 un 5  gadu veci

            ( Kodachi, Choken morote, +Tate kodachi vai Nito kodachi )+KAUSS

           „F2” grupas reģistrēšanās un cīņas  -  6  gadu veci

            ( Kodachi, Choken morote, +Tate kodachi vai Nito kodachi ) +KAUSS


11:00 – „E1” grupas reģistrēšanās un cīņas  –  7  gadu veci

                ( Kodachi, Choken morote, Tate kodachi vai Nito kodachi + Tate choken )+KAUSS

              „E2” grupas reģistrēšanās un cīņas  –  8  gadu veci

               ( Kodachi, Choken morote, Tate kodachi vai Nito kodachi + Tate choken )+KAUSS

 

13:00 – „D” grupas reģistrēšanās un cīņas  –  9  gadu veci

( Kodachi, Choken morote, Tate kodachi vai Nito kodachi + Tate choken vai Nito ryu )+KAUSS

 

14:30 – „C” grupas reģistrēšanās un cīņas  – 10 un 11 gadu veci

( Kodachi, Choken morote, Tate kodachi vai Nito kodachi + Tate choken vai Nito ryu )+KAUSS

 

16:00 – „B” grupas reģistrēšanās un cīņas  – 12, 13 un 14 gadu veci

( Kodachi, Choken morote, Tate kodachi vai Nito kodachi + Tate choken vai Nito ryu )+KAUSS


17:30 – „A” grupas reģistrēšanās un cīņas  – no 15 un vecāki

( Kodachi, Choken morote, Tate kodachi vai Nito kodachi + Tate choken vai Nito ryu )+KAUSS

 

 

          Piedaloties sacensībās- audzēknis var tikt atestēts uz nākamo pakāpi


Par savu dalību vai nepiedalīšanos vēlams informēt - sūtot izziņu
    līdz 12 oktobrim(ieskaitot) uz tālruņa numuru - 29462528 !


(Balvas, medaļas, diplomi un aizraujošas cīņas)

1 vieta–zelta medaļa, 2 vieta–sudraba medaļa, 3 vieta–bronzas medaļas          

 kopējai 4 vietai - diplomi


+Papildus kategorija – Tate Kodachi vai Choken Morote

(Piedalās tie kas palikuši bez augstām godalgotām vietām)


        9:40 – „F2” grupas reģistrēšanās un cīņas  -  4 un 5  gadu veci

            ( Kodachi, Choken morote,) +Tate kodachi

           „F1” grupas reģistrēšanās un cīņas  -  6  gadu veci

            ( Kodachi, Choken morote,) +Tate kodachi


11:00 – „E2” grupas reģistrēšanās un cīņas  –  7  gadu veci

                 ( Kodachi, Choken free, NUNCHAKU ) +kopēji ( Tate kodachi )

              „E1” grupas reģistrēšanās un cīņas  –  8  gadu veci

                 ( Kodachi, Choken free, NUNCHAKU ) +kopēji ( Tate kodachi )

 

13:00 – „D” grupas reģistrēšanās un cīņas  –  9 gadu veci

            ( Kodachi, Choken free, NUNCHAKU ) +Tate kodachi


14:30 – „C” grupas reģistrēšanās un cīņas  –  10 un 11  gadu veci       

            ( Kodachi, Choken free, NUNCHAKU ) +Tate kodachi, Choken Morote

 

16:00 – „B” grupas reģistrēšanās un cīņas  – 12, 13  un 14 gadu veci

            ( Kodachi, Choken free, NUNCHAKU ) +Tate kodachi, Choken Morote

 

17:30 – „A” grupas reģistrēšanās un cīņas  – no 15 gadu vecuma

                  ( Kodachi, Choken free, NUNCHAKU ) +Tate Choken,  Tate kodachiRīgas Čempionāts "RIGA CUP 2017"

FINĀLS

                          20. maijs  2017

  REZULTĀTI:

"I" Grupas (4-5 g.) uzvarētājs - Eliass Belhouari

"H" Grupas (6 g.) uzvarētājs - Artūrs Sizass

"G" Grupas (7 g.) uzvarētājs - Artūrs Vītums


Kategorija

 4-5 gadi ( I gr.)

 6 gadi ( H gr.)

 7 gadi ( G gr.)Kodachi

 1-Marsels Blate
 2-Domeniks Redins
 3-Grēta Ā. Ābola
 4-Dominiks Turks
 1-Haralds Broks
 2-Gusts Pujāts
 3-Kristiāns Omuls
 4-Artūrs Sizass
 1-Kristiāns Vārpiņš
 2-Edvards Vītols
 3-Anna Pavlovska
 4-Kārlis Strēlis


Tate- Kodachi
 1-Grēta Ā.Ābola
 2-Domeniks Redins
 3-Eliass Belhouari
 4-Ete Milaševiča
 1-Artūrs Sizass
 2-Jēkabs Garda
 3-Haralds Broks
 4-Gusts Pujāts
 1-Aleksis Adumāns
 2-Olivers Apsalons
 3-Nils Jaunzems
 4-Anna Pavlovska


Nito Kodachi

 1-Eliass Belhouari
 2-Domeniks Redins
 3-Dominiks Turks
 4-Grēta Ā. Ābola
 1-Gusts Pujāts
 2-Kristiāns Omuls
 3-Haralds Broks
 4-Artūrs Sizass
  1-Kristiāns Vārpiņš
 2-Kārlis Strēlis
 3-Aleksis Adumāns
 4-Roberts Gulbis


Choken Morote
 1-Eliass Belhouari
 2-Dominiks Turks
 3-Grēta Ā. Ābola
 4-Domeniks Redins
 1-Gusts Pujāts
 2-Kristiāns Omuls
 3-Jēkabs Garda
 4-Roberts Šarkovskis
 1-Nils Jaunzems
 2-Anna Pavlovska
 3-Artūrs Vītums
 4-Kristiāns Vārpiņš

Choken Free           
 1-Ete Milaševiča
 2-Domeniks Redins
 3-Marsels Blate
 4-Dominiks Turks
 1-Jēkabs Garda
 2-Roberts Šarkovskis
 3-Kristiāns Omuls
 4-Artūrs Sizass
  1-Artūrs Vītums
 2-Kristiāns Vārpiņš
 3-Olivers Apsalons
 4-Kārlis Strēlis


Nunchaku                              
 
 
 1-Artūrs Vītums
 2-Olivers Apsalons
 3-Roberts Gulbis
 3-Matīss Sticers


"F" Grupas (8 g.) uzvarētājs - Sofija Niedrīte

"E" Grupas (9 g.) uzvarētājs - Ralfs Putriņš

"D" Grupas (10 g.) uzvarētājs - Alberts A. Ščila


Kategorija

 8 gadi ( F gr.)

 9 gadi ( E gr.)

 10 gadi ( D gr.)Kodachi

 1-Krišs Kundziņš
 2-Gustavs Čečiņš
 3-Roberts Poikans
 4-Tomass Lībenzons
 1-Patriks Bebris
 2-Deniss Rūbežnīks
 3-Alberts Makstenieks
 4-Krišjānis T. Rudzītis
 1-Roberts Kronbergs
 2-Halina Apsīte
 3-Mare Reizniece
 4-Armands Krūmiņš


Tate- Kodachi
  1-Roberts Poikans
 2-Madara Dobele
 3-Sofija Niedrīte
 4-Krišs Kundziņš
  1-Jānis Īve
 2-Ginters Greinis
 3-Haralds Kirhners
 4-Andris Ūdris
 1-Gustavs Garais
 2-Armands Krūmiņš
 3-Alberts A. Šķila
 4-Halina Apsīte


Nito Kodachi

 1-Sofija Niedrīte
 2-Madara Dobele
 3-Gustavs Čečiņš
 4-Krišs Kundziņš
 1-Patriks Ginters
 2-Patriks Bebris
 3-Kārlis Strautiņš
 4-Ginters Greinis
 1-Alberts A. Šķila
 2-Mare Reizniece
 3-Armands Krūmiņš
4-Roberts Kronbergs


Choken Morote
  1-Sofija Niedrīte
 2-Madara Dobele
 3-Gustavs Čečiņš
 4-Roberts Poikans
 1-Ralfs Putriņš
 2-Kārlis Strautiņš
 3-Andris Ūdris
 3-Eduards Auzenbahs
 1-Alberts A. Šķila
 2-Armands Krūmiņš
 3-Halina Apsīte
 4-Mare Reizniece


Choken Free                   
 1-Sofija Niedrīte
 2-Tomass Lībenzons
 3-Madara Dobele
 4-Krišs Kundziņš
 1-Krišjānis Rudzītis
 2-Ginters Greinis
 3-Deniss Rūbežnīks
 4-Patriks Bebris
 1-Halina Apsīte
 2-Armands Krūmiņš
 3-Alberts A. Šķila
 4-Mare Reizniece


Nunchaku                              
 1-Madara Dobele
  2-Sofija Niedrīte
 3-Roberts Poikans
 4-Tomass Lībenzons
1-Krišjānis Rudzītis
2-Ralfs Putriņš
3-Alberts Makstenieks
4-Jānis Īve
 1-Roberts Kronbergs
 2-Gustavs Garais
 3-Mare Reizniece
 4-Alberts A. Šķila


"C" Grupas (11 g.) uzvarētājs - Krišjānis Bodnieks

"B" Grupas (12 g.) uzvarētājs - Kristiāns Kuģevics

"A" Grupas (13- 16 g.) uzvarētājs - Mareks Strauts


Kategorija

 11 gadi ( C gr.)

 12 gadi ( B gr.)

 13-16 gadi ( A gr.)Kodachi

 1-Krišjānis Bodnieks
 2-Kristaps Ābols
 3-Ardis Dolgais
 4-Aleksandrs Isupovs
 1-Kristiāns Kuģevics
 2-Arts Stuberovskis
 3-Tomass Zariņš
 4-Alekss Šķenders
 1-Nils Sauškins
 2-Alise Mende
 3-Rihards J. Beitāns
 4-Kristers Feldmanis


Tate- Kodachi
 1-Krišjānis Bodnieks
 2-Kristaps Ābols
 3-Ardis Dolgais
 4-Aleksandrs Isupovs
 1-Rolands Lubejs
 2-Alekss Šķenders
 3-Kristiāns Kuģevics
 4-Arts Stuberovskis
 1-Mareks Strauts
 2-Nils Sauškins
 3-Rihards J. Beitāns
 4-Kristers Feldmanis


Nito Kodachi

 1-Krišjānis Bodnieks
 2-Ardis Dolgais
 3-Emīls Vite
 4-Aleksandrs Isupovs
 1-Alekss Šķenders
 2-Tomass Zariņš
 3-Kristiāns Kuģevics
 4-Rolands Lubejs
 1-Nils Sauškins
 2-Alise Mende
 3-Mareks Strauts
 4-Kristers Feldmanis


Choken Morote
 1-Kristaps Ābols
 2-Krišjānis Bodnieks
 3-Emīls Vite
 4-Ardis Dolgais
 1-Arts Stuberovskis
 2-Krišjānis Varkalis
 3-Alekss Šķenders
 4-Rolands Lubejs
 1-Kristers Feldmanis
 2-Alise Mende
 3-Kristiāns Šneiders
 4-Mareks Strauts


Choken Free                   
 1-Krišjānis Bodnieks
 2-Kristaps Ābols
 3-Emīls Vite
 4-Ardis Dolgais
 1-Arts Stuberovskis
 2-Krišjānis Varkalis
 3-Kristiāns Kuģevics
 4-Tomass Zariņš
 1-Mareks Strauts
 2-Kristers Feldmanis
 3-Rihards J. Beitāns
 4-Kristiāns Šneiders


Nunchaku                              
 1-Emīls Vite
 2-Aleksandrs Isupovs
 3-Kristaps Ābols
 1-Tomass Zariņš
 2-Alekss Šķenders
 3-Krišjānis Varkalis
 4-Arts Stuberovskis
 1-Mareks Strauts
 2-Kristiāns Šneiders
 3-Nils Sauškins
 4-Alise Mende
  22 aprīlis. 2017 gads

Akciju  Sabiedríba „VEF”, Brīvības gatve 214 S ),Rīga


(Balvas, kausi, medaļas, diplomi un aizraujošas cīņas)


1vieta–zelta medaļa, 2vieta–sudraba medaļa, 3vieta–bronzas medaļas          

 kopējai 4 vietai - diplomi

 

 Grupā „F1”, „E2”, „E1”, „D”, „C”, „B”, „A”–nosaka grupas uzvarētāju,

kurš iegūst sacensību „LATVIJAS ČEMPIONA KAUSU”

 

+Papildus kategorija

(Piedalās tie kas palikuši bez augstām, godalgotām vietām)


Jebkurš no sportistiem pēc savas vēlmes var startēt grupu augstāk !


 Par savu dalību vai nepiedalīšanos vēlams informēt - sūtot izziņu
    līdz 22 aprīlim(ieskaitot) uz tālruņa numuru - 29462528 !


           9:30 – „F” grupas reģistrēšanās un cīņas - 4, 5  un 6 gadu veci

               ( Kodachi, Tate kodachi, Choken morote ) +Choken free

               +"F" grupas KAUSS - Piedalās tikai kategoriju uzvarētāji

 

   11:00 – „E2” grupas reģistrēšanās un cīņas – 7  gadu veci

                          ( Kodachi, Tate kodachi, Choken morote ) +Choken free(kopēji)

               +"E2" grupas KAUSS - Piedalās tikai kategoriju uzvarētāji

                 „E1” grupas reģistrēšanās un cīņas – 8  gadu veci

               ( Kodachi, Tate kodachi, Choken morote ) +Choken free(kopēji)

               +"E1" grupas KAUSS - Piedalās tikai kategoriju uzvarētāji


   13:00 – „D” grupas reģistrēšanās un cīņas –  9  gadu veci

               ( Kodachi, Tate kodachi, Choken free ) +Choken morote 

               +"D" grupas KAUSS - Piedalās tikai kategoriju uzvarētāji


   14:30 – „C”  grupas reģistrēšanās un cīņas –  10, 11 un (12) gadu veci

               ( Kodachi, Tate kodachi, Choken free, +Choken morote )+Tate Choken

               +"C" grupas KAUSS - Piedalās tikai kategoriju uzvarētāji


   16:30 – „B”  grupas reģistrēšanās un cīņas – (12), 13-15 gadu veci

               ( Kodachi, Tate kodachi, Choken free, +Choken morote )+Tate Choken

               +"B" grupas KAUSS - Piedalās tikai kategoriju uzvarētāji


   18:00 – „A” grupas reģistrēšanās un cīņas – no 16 gadiem un vecāki

               ( Kodachi, Tate kodachi, Choken free ) +Nito Ryu vai Tate Choken

               +"A" grupas KAUSS - Piedalās tikai kategoriju uzvarētāji


18.februāris  2017.gads

Akciju  Sabiedríba „VEF”. Brīvības gatve 214 S ),Rīga


(Balvas, kausi, medaļas, diplomi un aizraujošas cīņas)


1 vieta– zelta medaļa, 2 vieta– sudraba medaļa, 3 vieta– bronzas medaļas          

 kopējai 4 vietai - diplomi

 

 Grupā „F”, „E2”, „E1”, „D”, „C”, „B” , „A”– nosaka grupas uzvarētāju,

kurš iegūst sacensību „SPOČAN KAUSU” (piedalīties var visi)

 

+Papildus kategorija – Nito Kodachi

(Piedalās tie kas palikuši bez augstām godalgotām vietām)

 

 Par savu dalību vai nepiedalīšanos obligāti informēt - sūtot izziņu
    līdz 16 februārim (ieskaitot) uz tālruņa numuru - 29462528 !


         9:30 – „F” grupas reģistrēšanās - 4 , 5 un 6 gadu veci

              ( Kodachi, Tate kodachi, Choken morote, + Nito Kodachi ),+KAUSS

 

       11:00 – „E2” grupas reģistrēšanās – 7  gadu veci

                       ( Kodachi, Tate kodachi, Choken morote, + Nito Kodachi ),+KAUSS

 

       12:30 – „E1” grupas reģistrēšanās – 8  gadu veci

             ( Kodachi, Tate kodachi, Choken morote, + Nito Kodachi ),+KAUSS


       14:00 – „D” grupas reģistrēšanās – 9  gadu veci

             ( Kodachi, Tate kodachi, Choken morote, + Nito Kodachi ),+KAUSS


       15:30 – „C” grupas reģistrēšanās – 10 un 11 gadu veci

             ( Kodachi, Tate choken, Choken morote, + Nito Kodachi ),+KAUSS


       17:00 – „B” grupas reģistrēšanās – 12, 13, 14, 15 gadu veci

             ( Kodachi, Tate choken, Choken morote, + Nito Kodachi ),+KAUSS

 

       18:00 - „A” grupas reģistrēšanās –  no 15 gadu vecuma ( pro )

             ( Kodachi, Tate choken, Choken morote, + Nito Kodachi ),+KAUSS

 


Akciju  Sabiedríba „VEF”. Únijas 4 ,( Brīvības gatve 214 S ),Rīga


(Balvas, kausi, medaļas, diplomi un aizraujošas cīņas)

1 vieta–zelta medaļa, 2 vieta–sudraba medaļa, 3 vieta–bronzas medaļas          

 kopējai 4 vietai - diplomi


Visās grupās- katras kategorijas finālisti cīnās un nosaka grupas uzvarētāju, kurš iegūst sacensību

< SPOCHAN WINTER 2016 > Kausu !!!


Sacensíbās ir ieviestas jaunas izvēles kategorijas !

+Papildus kategorija - Nito kodachi, Tate choken vai Nito ryu

(Piedalās tie kas palikuši bez augstām godalgotām vietām)

Par savu dalību vai nepiedalīšanos obligāti informēt - sūtot izziņu
 līdz 1 decembrim(ieskaitot) uz tālruņa numuru - 29462528 !

 


        9:30 – „F1” grupas reģistrēšanās un cīņas  -  4 un 5  gadu veci

            ( Kodachi, Choken morote, +Tate kodachi vai Nito kodachi )+KAUSS


10:30 – „F2” grupas reģistrēšanās un cīņas  -  6  gadu veci

            ( Kodachi, Choken morote, +Tate kodachi vai Nito kodachi ) +KAUSS


11:30 – „E1” grupas reģistrēšanās un cīņas  –  7  gadu veci

                ( Kodachi, Choken morote, Tate kodachi vai Nito kodachi + Tate choken )+KAUSS


12:50„E2” grupas reģistrēšanās un cīņas  –  8  gadu veci

               ( Kodachi, Choken morote, Tate kodachi vai Nito kodachi + Tate choken )+KAUSS

 

14:20 – „D” grupas reģistrēšanās un cīņas  –  9 un 10  gadu veci

( Kodachi, Choken morote, Tate kodachi vai Nito kodachi + Tate choken vai Nito ryu )+KAUSS

 

16:00 – „C” grupas reģistrēšanās un cīņas  – 11 un  12 gadu veci

( Kodachi, Choken morote, Tate kodachi vai Nito kodachi + Tate choken vai Nito ryu )+KAUSS

 

17:30 – „B” grupas reģistrēšanās un cīņas  – 13, 14 un 15 gadu veci

( Kodachi, Choken morote, Tate kodachi vai Nito kodachi + Tate choken vai Nito ryu )+KAUSS


17:30 – „A” grupas reģistrēšanās un cīņas  – no 15 un vecāki

( Kodachi, Choken morote, Tate kodachi vai Nito kodachi + Tate choken vai Nito ryu )+KAUSS

 

 

  Piedaloties sacensībās- audzēknis var tikt atestēts uz nākamo pakāpi