Sports Chanbara    Sacensības    Foto    Forums    Jaunumi
   Tas jāzin    Federācija    Esi aktīvs    Video  
  Treniņu laikiInventārsTreniņu struktūraBāzes tehnikaSacensību noteikumiTiesāšanaKategorijas
Trenniņa struktūra      

Nodarbības trīs pamatdaļas

Sagatavojošā daļa:

  • Sasveicināšanas rituāls
  • Iesildīšanās:
   • kopējā – skriešana, palecieni, ķermeņa daļu iesildīšana un stiepšana utt.
   • speciālā – apļojošas un vēzienu kustības ar ieročiem

Galvenā daļa

  • Stājas nostādīšana un pārvietošanās
  • Sitienu nostādīšana
  • Aizsargdarbību atstrādāšana
  • Pretuzbrukuma darbību atstrādāšana
  • Nosacīta divcīņa
  • Brīva divcīņa 

Nobeiguma daļa 

  • Vingrinājumi uzmanības, reakcijas un ātruma utt. attīstīšanai
  • Atsveicināšanās rituāls

Vingrinājumi sitienu izkopšanai

 1. Vienreizēju sitienu veikšana ar ieroci pa gaisu
 2. Vienreizēju sitienu veikšana ar ieroci pa priekšmetu
 3. Vienreizēju sitienu veikšana ar ieroci pa partneri bez pretdarbības
 4. Vienreizēju sitienu veikšana ar ieroci pa partneri ar pretdarbību
 5. Dažādu sitienu sērijas izpilde (pa gaisu)
 6. Dažādu sitienu sērijas izpilde pa priekšmetu
 7. Dažādu sitienu sērijas izpilde pa partneri bez pretdarbības
 8. Dažādu sitienu sērijas izpilde pa partneri ar pretdarbību
 9. Sitienu veikšana mainot distanci

Aizsardzības kustību izkopšanas vingrinājumi

 1. Aizsargkustību veikšana bez partnera
 2. Aizsargkustību veikšana ar partnera:
  • norunāts uzbrukums pēc komandas
  • norunāts uzbrukums bez komandas
  • nenorunāts vienreizējs uzbrukums pēc komandas
  • nenorunāts vienreizējs uzbrukums bez komandas
  • nor
  • Aizsargkustību veikšana bez partnera
  • Aizsargkustību veikšana ar partnera:
   • norunāts uzbrukums pēc komandas
   • norunāts uzbru
  • unāts uzbrukums ar vairākiem sitieniem
  • nenorunāts uzbrukums ar vairākiem sitieniem 

Pretuzbrukuma kustību izkopšana

 1. pretuzbrukuma kustību atstrāde bez partnera pa gaisu
 2. pretuzbrukuma kustību atstrāde ar partneri:
  • pretuzbrukums uz norunātu vienreizēju uzbrukumu pēc komandas
  • pretuzbrukums uz norunātu vienreizēju uzbrukumu bez komandas
  • pretuzbrukums uz nenorunātu vienreizēju uzbrukumu pēc komandas
  • pretuzbrukums uz nenorunātu vienreizēju uzbrukumu bez komandas
  • vairākkārtēju noteiktu uzbrukumu, aizsardzības un pretuzbrukumu sērija
  • vairākkārtēju nenoteiktu uzbrukumu, aizsardzības un pretuzbrukumu sērija
  • vairākkārtēju atšķirīgu uzbrukumu, aizsardzības un pretuzbrukumu sērija  

 

Nosacīta divcīņa

 1. Divcīņa ar nosacītām uzbrukuma zonām statikā
 2. Divcīņa ar nosacītām uzbrukuma zonām dinamikā
 3. Divcīņa ar nosacītām uzbrukuma zonām ar vairākiem pretiniekiem 
  • pēc principa - „katrs pats par sevi”
 4. Divcīņa ar nosacītām uzbrukuma zonām ar vairākiem pretiniekiem
  • pēc principa - „viens pret visiem” 

 

Brīvā divcīņa

 1. „Pa apli” – partnera maiņa pēc noteikta laika perioda
 2. „Uz skaitu” – savākt noteiktu punktu skaitu
 3. „Uz izkrišanu” – paliek uzvarētājs
 4. „Čempions” – pēc olimpiskās sistēmas
 5. „Katrs pats par sevi”
 6. „Viens pret visiem”
 7. „Siena pret sienu”

Darba veidi

 1. Individuālais darbs
 2. Darbs pāros
 3. Darbs ar trijiem vai vairāk partneriem:
  • partneru frontāls novietojums 
  • partneru novietojums kolonā
  • partneru novietojums pa sāniem