Sports Chanbara    Sacensības    Foto    Forums    Jaunumi
   Tas jāzin    Federācija    Esi aktīvs    Video  
  Treniņu laikiInventārsTreniņu struktūraBāzes tehnikaSacensību noteikumiTiesāšanaKategorijas
Bāzes tehnika -       
Tāpat kā tradicionālajās cīņas mākslās Čanbarā pastāv formāli vingrinājumu kompleksi. Goshin-kata ir vingrinājumu kompleksi pārī, kuru mērķis ir apgūt pašaizsardzības tehniku ar vienādiem ieročiem, un trenēt koncentrēšanās spēju, kaujas distances izjūtu un precīzu tehnikas izpildi. Pamata sitienu precizitātes un spēka attīstīšanai tiek izmantotas individuālas formas – kihon-dosa (bāzes vingrinājumi). Formu parasti veido pieci cērtoši/duroši sitieni pa dažādām ķermeņa daļām (pa galvu, ķermeni, roku, kāju). Arī sacensībās notiek atsevišķas kihon-dosa sacensības.
 
Piecas bāzes Kihon-Dosa formas (skatīties Video sadaļā)
  • Kodachi - 5 kustības
  • Choken Ryote - 5 kustības
  • Nito - 5 kustības
  • Bo, Jo - 5 kustības
  • Yari, Naginata - 3 kustības

Kihon-Dosa bāzes komandas (Kodachi, Choken, Nito)

Komandas:

  • Kiotsuke! (stāvi taisni)
  • Rei! (paklanīties, gatavs)
  • Kamae-tou! (nostāties kamae, gatavību)
  • Men-o-ute! (sitiens "Men")
  • Kote-o-ute! (sitiens "Kote")
  • Migikara-do-o-ute! (sitiens "Do" no labās puses)
  • Hidarukara-asi-o-ute! (sitiens "Ashi" no labās puses)
  • Tsuke! (duroša taisna kustība)
  • Motono-ichi! (pārvietošanās atpakaļ uz starta līnju)
  • Osame-to! (nostāties sākuma stāvoklī)
  • Rei! (paklanīties)

1. KAMAE TO (gatavībā, komanda:kamaeto [kamai-to:])
Turi zobenu chudan [čudan] (vidējais līmenis) pozīcijā.

2. MENUTI (sitiens „men”, komanda: menoute [men-ote:], kiai skaņa: „mēn”)
Taisns griezošs sitiens no augšas pa galvu. Pārvietošanās ir piesolis ar priekšējo kāju.

3. KOTEUTI (sitiens „kote”, komanda: kotewoute [kote-ote:], kiai skaņa: „kotē”)
Beidzot sitienu „kote” Kodachi atrodas aptuveni 30cm no ķermeņa un ir jātur paralēli grīdai. Pēc sitiena uzreiz jāatgriežas sākuma stāvoklī chudan. Pārvietošanās ir piesolis ar priekšējo kāju.

4. DOUTI (sitiens „do” no labās puses, komanda: migikaradowoute [migi-kara-do-ote:], kiai skaņa: „do”)
Ir divi sitiena „do” varianti, no labās vai kreisās puses. Kad zobens tiek pacelts virs galvas , tā gala punkts norāda no kuras puses tiks izdarīts sities-labās vai kreisās. Pēc sitiena uzreiz jāatgriežas chudan pozīcijā. Pārvietošanās ir piesolis ar priekšējo kāju.

5. ASHIUTI (sitiens pa kāju, komanda: hidarikaraashiwoute [hidari-kara-aši-ote:], kiai skaņa: „aši”)
Izklupiens ar priekšējo kāju uz priekšu, aizmugurējai kājai jābūt abi iztaisnotai, smaguma centram pazeminātam. Nedaudz pazemini zobena gala punktu.

6. TSUKI (dūriens, komanda:tsuke [cuke:], kiai skaņa: „cki” [cki:])

GOSHIN-KATA

BLOKU TEHNIKAS
(Bāzes kustību prakse)

Lai apgūtu bāzes kustības, abi partneri atrodas viens otram pretī kamae stāvoklī, kodachi chudan pozīcijā, strap ieročiem ir neliels attālums.
Bloķēšanas tehnikas uz visām pusēm (turpinošās kustības) , komandas: shihogakoiuke-hajime  (sākt) – yame (beigt).
Viens uzbrūk ar soli uz priekšu, bet otrs atkāpjas ar soli atpakaļ un liek bloku

1. UEKAKOI (bloks vir galvas)
A izdara sitienu pa galvu, B bloķē sitienu ar virs galvas paceltu zobenu. Uekakoi ir bloķēšanas tehnika ar zobenu virs galvas.

2. HAIDARIKAKOI (kreisās puses bloks)
A izdara sitienu pa B kreiso plecu. B bloķē sitienu ar zobenu kreisajā pusē. Hidarikakoi ir bloķēšanas tehnika, kas aizsargā ķermeņa kreiso pusi-galvu, kaklu, plecus un krūškurvi.

3. MIGIKAKOI (labās puses bloks)
Tieši tādā pašā ceļā kā 2., A izdara sitienu ar zobenu pa B labo ķermeņa pusi. B bloķē sitienu ar zobenu labajā ķermeņa pusē. Migikakoi ir bloķēšanas tehnika, kas aizsargā ķermeņa labo pusi-galvu, kalu, plecus un krūškurvi. 

4. SHITAGAKOI (apakšējā daļas bloks)
Shitagakoi ir bloķēšanas tehnika, kas aizsargā pret sitieniem no apakšas un dūrieniem.
A izdara sitienu no apakšas pa B ķermeni. B bloķē sitienu ar savu zobenu no augšas.
Šīs kustības izpilda pārmaiņus viens un otrs.

 

BĀZES KUSTĪBAS AR SOĻIEM

1. HIKIASHI (kājas pievilkšana)
A Izdara sitienu pa B kāju. B atvelk kāju no sitiena vietas. Izpilda pārmaiņus viens un otrs.

2. SORIYOKE (atliekšanās)
A izdara lēnu un plašu sitienu „mawashi-uchi” pa B kreiso plecu. B tliec ķermeņa augšdaļu uz aizmuguri, neizkustinot kājas. Izpilda pārmaiņus viens un otrs.
Lai kāju kustības būtu ātras, loģiski, ka tām jābūt labi koordinētām arī ar ķermeņa augšdaļas kustībām. 

3. DOHIKIYOKE (zīmējums korpusā)
A izdara sitienu mērķējot uz B ķermeņa korpusu. B izliec savu ķermeni tā lai, sitiens to neskartu, neizkustinot kājas. Izpilda pārmaiņus viens un otrs. 

4. HUSEYOKE (niršana)
A Izpilda sitienu sukuiuti mērķējot pa B galvu. B ienirst (iesēžas ceļos) zem sitiena papildus piesedzot galvu ar kodachi. Izpilda pārmaiņus viens un otrs.

5. ASHIAGE (kājas pacelšana)
A izdara sitienu pa B kāju. B izvairās no sitiena, paceļot kāju. Izpilda pārmaiņus viens un otrs.